Privatumo politika

1. duomenų apsauga iš pirmo žvilgsnio
Bendra informacija
Toliau pateikiama paprasta informacija apie tai, kas vyksta su jūsų asmens duomenimis, kai lankotės šioje svetainėje. Asmens duomenys – tai bet kokie duomenys, pagal kuriuos jus galima asmeniškai identifikuoti. Išsamesnės informacijos apie duomenų apsaugą rasite po šiuo tekstu esančioje duomenų apsaugos deklaracijoje.

Duomenų rinkimas šioje svetainėje
Kas atsakingas už duomenų rinkimą šioje svetainėje?

Duomenis šioje svetainėje tvarko svetainės operatorius. Jų kontaktinę informaciją rasite šios svetainės nuorodoje.

Kaip renkame jūsų duomenis?
Viena vertus, jūsų duomenys renkami, kai juos mums pateikiate. Tai gali būti, pavyzdžiui, kontaktų formoje įvesti duomenys.

Kitus duomenis mūsų kompiuterinės sistemos renka automatiškai arba su jūsų sutikimu, kai lankotės svetainėje. Tai daugiausia techniniai duomenys (pvz., jūsų interneto naršyklė, operacinė sistema arba puslapio rodymo laikas). Šie duomenys renkami automatiškai, kai tik įeinate į šią svetainę.

Kam naudojame jūsų duomenis?
Kai kurie duomenys renkami siekiant užtikrinti, kad svetainė būtų teikiama be klaidų. Kiti duomenys gali būti naudojami jūsų naudotojo elgsenai analizuoti.

Kokias teises turite į savo duomenis?
Turite teisę bet kuriuo metu nemokamai gauti informaciją apie saugomų asmens duomenų kilmę, gavėją ir paskirtį. Taip pat turite teisę prašyti ištaisyti arba ištrinti šiuos duomenis. Jei davėte sutikimą tvarkyti duomenis, galite bet kada atšaukti šį sutikimą ateityje. Tam tikromis aplinkybėmis taip pat turite teisę prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą. Be to, turite teisę pateikti skundą kompetentingai priežiūros institucijai.

Šiuo ir kitais klausimais, susijusiais su duomenų apsauga, galite bet kada kreiptis į mus atspaudo tekste nurodytu adresu.

Analizės įrankiai ir trečiųjų šalių įrankiai
Kai lankotės šioje svetainėje, jūsų naršymo elgesys gali būti statistiškai analizuojamas. Tai dažniausiai daroma naudojant slapukus ir vadinamąsias analizės programas.

Išsamią informaciją apie šias analizės programas rasite šioje duomenų apsaugos deklaracijoje.

2 Prieglobos ir turinio pristatymo tinklai (CDN)
Išorinė priegloba
Šios svetainės prieglobą teikia išorinis paslaugų teikėjas (prieglobos tarnyba). Šioje svetainėje surinkti asmens duomenys saugomi prieglobos paslaugų teikėjo serveriuose. Tai gali būti, be kita ko, IP adresai, kontaktiniai prašymai, metaduomenys ir ryšių duomenys, sutartiniai duomenys, kontaktiniai duomenys, vardai, prieigos prie svetainės ir kiti svetainėje sukurti duomenys.

Hostingas naudojamas sutarties su mūsų potencialiais ir esamais klientais vykdymo tikslais (DSGVO 6 straipsnio 1 dalies b punktas) ir siekiant, kad profesionalus paslaugų teikėjas saugiai, greitai ir veiksmingai teiktų mūsų internetinį pasiūlymą (DSGVO 6 straipsnio 1 dalies f punktas).

Mūsų prieglobos paslaugų teikėjas tvarkys jūsų duomenis tik tiek, kiek tai būtina jo paslaugų teikimo įsipareigojimams vykdyti, ir laikysis mūsų nurodymų dėl šių duomenų.

Užsakomojo tvarkymo sutarties sudarymas

Siekdami užtikrinti duomenų apsaugą atitinkantį tvarkymą, su prieglobos paslaugų teikėju sudarėme sutartį dėl užsakyto duomenų tvarkymo.

3 Bendrosios pastabos ir privaloma informacija
Duomenų apsauga
Šių puslapių valdytojai labai rimtai rūpinasi jūsų asmens duomenų apsauga. Jūsų asmens duomenis tvarkome konfidencialiai, laikydamiesi teisinių duomenų apsaugos nuostatų ir šios duomenų apsaugos deklaracijos.

Kai naudojatės šia svetaine, renkami įvairūs asmens duomenys. Asmens duomenys – tai duomenys, pagal kuriuos jus galima asmeniškai identifikuoti. Šioje privatumo politikoje paaiškinama, kokią informaciją renkame ir kaip ją naudojame. Jame taip pat paaiškinama, kaip ir kokiu tikslu tai daroma.

Norėtume atkreipti dėmesį į tai, kad duomenų perdavimas internetu (pvz., bendraujant el. paštu) gali turėti saugumo spragų. Visiškai apsaugoti duomenis nuo trečiųjų šalių prieigos neįmanoma.

Pastaba apie atsakingą tarnybą.
Šios svetainės duomenų valdytoją galite rasti čia.

Atsakinga įstaiga – tai fizinis ar juridinis asmuo, kuris vienas arba kartu su kitais nustato asmens duomenų (pvz., vardų, pavardžių, el. pašto adresų ar pan.) tvarkymo tikslus ir priemones.

Jūsų sutikimo tvarkyti duomenis atšaukimas
Daugelis duomenų tvarkymo operacijų galimos tik gavus aiškų jūsų sutikimą. Savo sutikimą galite bet kada atšaukti. Tam pakanka su mumis neoficialiai susisiekti el. paštu. Duomenų tvarkymo, atlikto iki atšaukimo, teisėtumui atšaukimas įtakos neturi.

Teisė nesutikti su duomenų rinkimu ypatingais atvejais ir tiesiogine rinkodara (DSGVO 21 straipsnis)
JEI DUOMENŲ TVARKYMAS GRINDŽIAMAS CK 6.2 STRAIPSNIO 1 DALIMI. 6 ABS. 1 LIT. E ARBA F DSGVO, TURITE TEISĘ BET KURIUO METU NESUTIKTI, KAD JŪSŲ ASMENS DUOMENYS BŪTŲ TVARKOMI DĖL PRIEŽASČIŲ, SUSIJUSIŲ SU JŪSŲ KONKREČIA SITUACIJA; TAI TAIP PAT TAIKOMA PROFILIAVIMUI, GRINDŽIAMAM ŠIOMIS NUOSTATOMIS. ATITINKAMĄ TEISINĮ PAGRINDĄ, KURIUO GRINDŽIAMAS DUOMENŲ TVARKYMAS, GALIMA RASTI ŠIOJE DUOMENŲ APSAUGOS DEKLARACIJOJE. JEI PRIEŠTARAUJATE, NUSTOSIME TVARKYTI JŪSŲ ASMENS DUOMENIS, NEBENT ĮRODYSIME ĮTIKINAMAS TEISĖTAS DUOMENŲ TVARKYMO PRIEŽASTIS, KURIOS YRA VIRŠESNĖS UŽ JŪSŲ INTERESUS, TEISES IR LAISVES, ARBA DUOMENIS TVARKYSIME SIEKDAMI PAREIKŠTI, VYKDYTI AR APGINTI TEISINIUS REIKALAVIMUS (PRIEŠTARAVIMAS PAGAL DSGVO 21 STRAIPSNIO 1 DALĮ).

JEI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS TVARKOMI TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLAIS, TURITE TEISĘ BET KURIUO METU NESUTIKTI, KAD SU JUMIS SUSIJĘ ASMENS DUOMENYS BŪTŲ TVARKOMI TOKIAIS RINKODAROS TIKSLAIS; TAI TAIP PAT TAIKOMA PROFILIAVIMUI, JEI JIS SUSIJĘS SU TOKIA TIESIOGINE RINKODARA. JEI PRIEŠTARAUJATE, JŪSŲ ASMENS DUOMENYS NEBEBUS NAUDOJAMI TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLAIS (PRIEŠTARAVIMAS PAGAL VOKIETIJOS DUOMENŲ APSAUGOS ĮSTATYMO 21 STRAIPSNIO 2 DALĮ).

Teisė kreiptis į kompetentingą priežiūros instituciją
BDAR pažeidimo atveju duomenų subjektai turi teisę kreiptis į priežiūros instituciją, visų pirma valstybėje narėje, kurioje yra jų nuolatinė gyvenamoji vieta, darbo vieta arba įtariamo pažeidimo vieta. Teisė kreiptis į teismą nepažeidžia jokių kitų administracinių ar teisminių teisių gynimo priemonių.

Teisė į duomenų perkeliamumą
Turite teisę reikalauti, kad duomenys, kuriuos tvarkome automatiškai, remdamiesi jūsų sutikimu arba vykdydami sutartį, būtų pateikti jums arba trečiajai šaliai bendru, kompiuterio skaitomu formatu. Jei prašote tiesiogiai perduoti duomenis kitam duomenų valdytojui, tai bus padaryta tik tiek, kiek tai techniškai įmanoma.

SSL arba TLS šifravimas
Saugumo sumetimais ir siekiant apsaugoti neskelbtino turinio, pavyzdžiui, užsakymų ar užklausų, kurias siunčiate mums kaip svetainės operatoriui, perdavimą, šioje svetainėje naudojamas SSL arba TLS šifravimas. Užšifruotą ryšį atpažinsite pagal tai, kad naršyklės adreso eilutėje pasikeičia adresas iš “http://” į “https://” ir pagal spynos simbolį naršyklės eilutėje.

Jei įjungtas SSL arba TLS šifravimas, trečiosios šalys negali perskaityti jūsų mums perduodamų duomenų.

Šifruotos mokėjimo operacijos šioje svetainėje
Jei sudarius išlaidų sutartį privalote mums perduoti savo mokėjimo duomenis (pvz., sąskaitos numerį tiesioginio debeto autorizavimo atveju), šie duomenys yra būtini mokėjimui apdoroti.

Mokėjimo operacijos įprastomis mokėjimo priemonėmis (Visa/MasterCard, tiesioginis debetas) atliekamos tik per SSL arba TLS šifruotą ryšį. Užšifruotą ryšį atpažinsite pagal tai, kad naršyklės adreso eilutėje pasikeičia adresas iš “http://” į “https://” ir pagal spynos simbolį naršyklės eilutėje.

Naudojant šifruotą ryšį, trečiosios šalys negali perskaityti jūsų mums perduodamų mokėjimo duomenų.

Informacija, ištrynimas ir taisymas
Vadovaudamiesi galiojančiomis teisinėmis nuostatomis, turite teisę bet kuriuo metu nemokamai gauti informaciją apie savo saugomus asmens duomenis, jų kilmę ir gavėją, duomenų tvarkymo tikslą ir, jei taikoma, teisę ištaisyti arba ištrinti šiuos duomenis. Bet kuriuo metu galite susisiekti su mumis spaudinyje nurodytu adresu, kad tai padarytumėte ir užduotumėte daugiau klausimų dėl asmens duomenų.

Teisė apriboti duomenų tvarkymą
Turite teisę prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą. Norėdami tai padaryti, bet kuriuo metu galite susisiekti su mumis atspaude nurodytu adresu. Teisė apriboti duomenų tvarkymą galioja šiais atvejais:

Jei ginčijate mūsų saugomų jūsų asmens duomenų tikslumą, paprastai mums reikia laiko, kad tai patikrintume. Patikrinimo metu turite teisę prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą.
Jei jūsų asmens duomenys buvo/yra tvarkomi neteisėtai, vietoj ištrynimo galite prašyti apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą.
Jei jūsų asmens duomenys mums nebereikalingi, bet jums jų reikia teisiniams reikalavimams vykdyti, ginti ar pareikšti, turite teisę prašyti ne ištrinti, o apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą.
Jei pateikėte prieštaravimą pagal DSGVO 21 straipsnio 1 dalį, turi būti atliktas jūsų ir mūsų interesų derinimas. Kol nenustatyta, kurie interesai yra svarbesni, turite teisę reikalauti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą.
Jei apribojote savo asmens duomenų tvarkymą, šie duomenys gali būti tvarkomi ne tik saugomi, bet ir tvarkomi tik gavus jūsų sutikimą arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus, arba siekiant apsaugoti kito fizinio ar juridinio asmens teises, arba dėl svarbaus Europos Sąjungos ar valstybės narės viešojo intereso.

Prieštaravimas dėl rinkodaros el. laiškų
Mes prieštaraujame, kad kontaktiniai duomenys, paskelbti vykdant pareigą spausdinti, būtų naudojami reklaminei ir informacinei medžiagai siųsti, jei to nebuvo aiškiai paprašyta. Puslapių valdytojai aiškiai pasilieka teisę imtis teisinių veiksmų, jei reklaminė informacija siunčiama nepageidaujamai, pvz., nepageidaujamais laiškais.

4. duomenų rinkimas šioje svetainėje
Sausainiai
Mūsų interneto puslapiuose naudojami vadinamieji slapukai. Slapukai yra nedideli tekstiniai failai ir nedaro jokios žalos jūsų galiniam įrenginiui. Jie laikinai (sesijos slapukai) arba visam laikui (nuolatiniai slapukai) saugomi jūsų galutiniame įrenginyje. Sesijos slapukai automatiškai ištrinami pasibaigus jūsų apsilankymui. Nuolatiniai slapukai lieka saugomi jūsų galutiniame įrenginyje tol, kol patys juos ištrinate arba kol interneto naršyklė automatiškai juos pašalina.

Kai kuriais atvejais, kai įeinate į mūsų svetainę, jūsų galutiniame įrenginyje taip pat gali būti išsaugomi trečiųjų šalių bendrovių slapukai (trečiųjų šalių slapukai). Jie leidžia mums arba jums naudotis tam tikromis trečiosios šalies bendrovės paslaugomis (pvz., slapukais mokėjimo paslaugoms apdoroti).

Slapukai atlieka įvairias funkcijas. Daugelis slapukų yra techniškai būtini, nes be jų neveikia kai kurios svetainės funkcijos (pvz., pirkinių krepšelio funkcija arba vaizdo įrašų rodymas). Kiti slapukai naudojami naudotojų elgsenai vertinti arba reklamai rodyti.

Slapukai, kurie yra būtini elektroninio bendravimo procesui vykdyti (būtini slapukai) arba tam tikroms jūsų pageidaujamoms funkcijoms atlikti (funkciniai slapukai, pvz., pirkinių krepšelio funkcijai) arba svetainei optimizuoti (pvz., slapukai svetainės auditorijai matuoti), saugomi remiantis DSGVO 6 straipsnio 1 dalies f punktu, nebent nurodytas kitas teisinis pagrindas. Svetainės operatorius turi teisėtą interesą saugoti slapukus, kad jo paslaugos būtų teikiamos techniškai be klaidų ir optimaliai. Jei prašoma sutikimo saugoti slapukus, atitinkami slapukai saugomi tik remiantis šiuo sutikimu (DSGVO 6 straipsnio 1 dalies a punktas); sutikimą galima bet kada atšaukti.

Galite nustatyti naršyklę taip, kad būtumėte informuojami apie slapukų diegimą ir leistumėte juos diegti tik atskirais atvejais, neleistumėte priimti slapukų tam tikrais atvejais arba apskritai ir įjungtumėte automatinį slapukų ištrynimą, kai uždarote naršyklę. Jei išjungsite slapukus, šios svetainės funkcionalumas gali būti ribotas.

Jei slapukus naudoja trečiųjų šalių bendrovės arba analizės tikslais, informuosime jus atskirai pagal šią duomenų apsaugos deklaraciją ir, jei reikia, paprašysime jūsų sutikimo.

Serverio žurnalo failai
Puslapių teikėjas automatiškai renka ir saugo informaciją vadinamuosiuose serverio žurnalo failuose, kuriuos jūsų naršyklė automatiškai perduoda mums. Tai yra

naršyklės tipas ir naršyklės versija
Naudojama operacinė sistema
Nukreipiančiojo URL
Prisijungiančio kompiuterio prie kompiuterio prievado vardas
Serverio užklausos laikas
IP adresas
Šie duomenys nėra sujungti su kitais duomenų šaltiniais.

Šie duomenys renkami remiantis DSGVO 6 straipsnio 1 dalies f punktu. Svetainės operatorius turi teisėtą interesą techniškai be klaidų pateikti ir optimizuoti savo interneto svetainę, dėl to turi būti registruojami serverio žurnalo failai.

Kontaktinė forma
Jei siunčiate mums užklausas naudodamiesi kontaktų forma, jūsų užklausos formoje pateiktus duomenis, įskaitant jūsų pateiktus kontaktinius duomenis, saugosime užklausos nagrinėjimo tikslais ir tolesnių klausimų atveju. Šių duomenų neperduodame be jūsų sutikimo.

Šių duomenų tvarkymas grindžiamas DSGVO 6 straipsnio 1 dalies b punktu, jei jūsų prašymas susijęs su sutarties vykdymu arba yra būtinas ikisutartinėms priemonėms įgyvendinti. Visais kitais atvejais duomenų tvarkymas grindžiamas mūsų teisėtu interesu veiksmingai tvarkyti mums adresuotas užklausas (DSGVO 6 straipsnio 1 dalies f punktas) arba jūsų sutikimu (DSGVO 6 straipsnio 1 dalies a punktas), jei jo buvo paprašyta.

Kontaktinėje formoje įvesti duomenys liks pas mus tol, kol paprašysite juos ištrinti, atšauksite savo sutikimą juos saugoti arba nebeliks duomenų saugojimo tikslo (pvz., baigę tvarkyti jūsų užklausą). Privalomosios teisinės nuostatos, ypač saugojimo laikotarpiai, lieka nepakeistos.

Užklausa el. paštu, telefonu arba faksu
Jei su mumis susisieksite el. paštu, telefonu ar faksu, jūsų užklausą, įskaitant visus su ja susijusius asmens duomenis (vardas, pavardė, užklausa), saugosime ir tvarkysime jūsų užklausos tvarkymo tikslais. Šių duomenų neperduodame be jūsų sutikimo.

Šių duomenų tvarkymas grindžiamas DSGVO 6 straipsnio 1 dalies b punktu, jei jūsų prašymas susijęs su sutarties vykdymu arba yra būtinas ikisutartinėms priemonėms įgyvendinti. Visais kitais atvejais duomenų tvarkymas grindžiamas mūsų teisėtu interesu veiksmingai tvarkyti mums adresuotas užklausas (DSGVO 6 straipsnio 1 dalies f punktas) arba jūsų sutikimu (DSGVO 6 straipsnio 1 dalies a punktas), jei jo buvo paprašyta.

Duomenys, kuriuos siunčiate mums per užklausas, liks pas mus tol, kol paprašysite juos ištrinti, atšauksime jūsų sutikimą juos saugoti arba nebeliks duomenų saugojimo tikslo (pvz., po to, kai jūsų užklausa bus išnagrinėta). Privalomos teisinės nuostatos, ypač teisės aktais nustatyti saugojimo laikotarpiai, lieka nepakeistos.

Registracija šioje svetainėje
Šioje svetainėje galite užsiregistruoti, kad galėtumėte naudotis papildomomis šios svetainės funkcijomis. Šiuo tikslu jūsų įvestus duomenis naudojame tik tam, kad galėtume naudotis konkrečiu pasiūlymu ar paslauga, dėl kurios užsiregistravote. Registruojantis būtina pateikti visą privalomą informaciją. Priešingu atveju registraciją atmesime.

Svarbių pakeitimų, pavyzdžiui, pasiūlymo apimties arba techniškai būtinų pakeitimų atveju, mes pasinaudosime registracijos metu nurodytu el. pašto adresu, kad jus apie tai informuotume.

Registracijos metu įvesti duomenys tvarkomi siekiant įgyvendinti registracijos metu užmegztus naudotojo santykius ir, jei reikia, inicijuoti tolesnes sutartis (DSGVO 6 straipsnio 1 dalies b punktas).

Registracijos metu surinktus duomenis saugosime tol, kol būsite užsiregistravę šioje svetainėje, o vėliau jie bus ištrinti. Teisės aktuose nustatyti saugojimo laikotarpiai lieka nepakitę.

5 Socialinė žiniasklaida
Socialinės medijos įskiepiai su Shariff
Šioje svetainėje naudojami socialinės žiniasklaidos įskiepiai (pvz., “Facebook”, “Twitter”, “Instagram”, “Pinterest”, “XING”, “LinkedIn”, “Tumblr”).

Įskiepius paprastai galite atpažinti pagal atitinkamus socialinių tinklų logotipus. Siekdami užtikrinti duomenų apsaugą šioje svetainėje, šiuos įskiepius naudojame tik kartu su vadinamuoju “Shariff” sprendimu. Ši programa neleidžia šioje svetainėje integruotiems įskiepiams perduoti duomenų atitinkamam paslaugų teikėjui, kai pirmą kartą įeinate į puslapį.

Tik tada, kai įjungiate atitinkamą įskiepį spustelėdami susijusį mygtuką, užmezgamas tiesioginis ryšys su paslaugų teikėjo serveriu (sutikimas). Kai tik įjungiate įskiepį, atitinkamas paslaugų teikėjas gauna informaciją apie tai, kad lankėtės šioje svetainėje su jūsų IP adresu. Jei tuo pat metu esate prisijungę prie savo socialinės žiniasklaidos paskyros (pvz., “Facebook”), atitinkamas paslaugų teikėjas gali priskirti jūsų apsilankymą šioje svetainėje jūsų naudotojo paskyrai.

Įskiepio aktyvavimas yra sutikimas, kaip apibrėžta DSGVO 6 straipsnio 1 dalies a punkte. Šį sutikimą galite atšaukti bet kuriuo metu ir jis galios ateityje.

“Facebook” įskiepiai (“Patinka” ir “Dalintis” mygtukas)
Į šią svetainę integruoti socialinio tinklo “Facebook” įskiepiai. Šios paslaugos teikėjas yra “Facebook Ireland Limited”, 4 Grand Canal Square, Dublinas 2, Airija. Tačiau, “Facebook” teigimu, surinkti duomenys taip pat perduodami į JAV ir kitas trečiąsias šalis.

“Facebook” įskiepius galite atpažinti iš “Facebook” logotipo arba mygtuko “Patinka” šioje svetainėje. “Facebook” įskiepių apžvalgą galite rasti čia: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Kai lankotės šioje svetainėje, tarp jūsų naršyklės ir “Facebook” serverio užmezgamas tiesioginis ryšys naudojant įskiepį. Tokiu būdu “Facebook” gauna informaciją, kad apsilankėte šioje svetainėje su savo IP adresu. Jei spustelėsite “Facebook” mygtuką “Patinka”, kai esate prisijungę prie savo “Facebook” paskyros, šios svetainės turinį galėsite susieti su savo “Facebook” profiliu. Tai leidžia “Facebook” susieti jūsų apsilankymą šioje svetainėje su jūsų naudotojo paskyra. Norėtume pabrėžti, kad mes, puslapių teikėjai, neturime jokių žinių apie perduodamų duomenų turinį ir jų naudojimą “Facebook”. Daugiau informacijos apie tai rasite “Facebook” privatumo politikoje adresu: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Jei nenorite, kad “Facebook” galėtų susieti jūsų apsilankymą šioje svetainėje su jūsų “Facebook” naudotojo paskyra, atsijunkite nuo savo “Facebook” naudotojo paskyros.

“Facebook” įskiepių naudojimas grindžiamas DSGVO 6 straipsnio 1 dalies f punktu. Svetainės operatorius turi teisėtą interesą užtikrinti kuo didesnį matomumą socialinėje žiniasklaidoje. Jei prašoma atitinkamo sutikimo, duomenys tvarkomi tik remiantis DSGVO 6 straipsnio 1 dalies a punktu; sutikimą galima bet kada atšaukti.

“Instagram” įskiepis
“Instagram” paslaugos funkcijos integruotos į šią svetainę. Šias funkcijas teikia “Instagram Inc.”, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, JAV.

Jei esate prisijungę prie savo “Instagram” paskyros, galite susieti šios svetainės turinį su savo “Instagram” profiliu spustelėję “Instagram” mygtuką. Tai leidžia “Instagram” susieti jūsų apsilankymą šioje svetainėje su jūsų naudotojo paskyra. Norėtume atkreipti dėmesį, kad mes, puslapių teikėjai, neturime jokių žinių apie perduodamų duomenų turinį ir jų naudojimą “Instagram”.

Duomenų saugojimas ir analizė grindžiami DSGVO 6 straipsnio 1 dalies f punktu. Svetainės operatorius turi teisėtą interesą užtikrinti kuo didesnį matomumą socialinėje žiniasklaidoje. Jei prašoma atitinkamo sutikimo, duomenys tvarkomi tik remiantis DSGVO 6 straipsnio 1 dalies a punktu; sutikimą galima bet kada atšaukti.

Daugiau informacijos rasite “Instagram” privatumo politikoje: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

“Pinterest” įskiepis
Šioje svetainėje naudojame socialinio tinklo “Pinterest”, kurį valdo “Pinterest Inc”, 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, JAV (“Pinterest”), socialinius įskiepius.

Kai iškviečiate puslapį, kuriame yra toks įskiepis, naršyklė užmezga tiesioginį ryšį su “Pinterest” serveriais. Įskiepis perduoda registracijos duomenis į “Pinterest” serverį JAV. Šiuose žurnalo duomenyse gali būti jūsų IP adresas, aplankytų svetainių, kuriose taip pat yra “Pinterest” funkcijų, adresas, naršyklės tipas ir nustatymai, užklausos data ir laikas, kaip naudojate “Pinterest” ir slapukus.

Duomenų saugojimas ir analizė grindžiami DSGVO 6 straipsnio 1 dalies f punktu. Svetainės operatorius turi teisėtą interesą užtikrinti kuo didesnį matomumą socialinėje žiniasklaidoje. Jei prašoma atitinkamo sutikimo, duomenys tvarkomi tik remiantis DSGVO 6 straipsnio 1 dalies a punktu; sutikimą galima bet kada atšaukti.

Daugiau informacijos apie “Pinterest” atliekamo duomenų tvarkymo ir naudojimo tikslą, apimtį ir tolesnį duomenų tvarkymą bei naudojimą, taip pat apie savo teises šiuo atžvilgiu ir privatumo apsaugos galimybes galite rasti “Pinterest” duomenų apsaugos informacijoje: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

6. analizės ir reklamos įrankiai
“Google Analytics
Šioje svetainėje naudojamos žiniatinklio analizės paslaugos “Google Analytics” funkcijos. Teikėjas yra “Google Ireland Limited” (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublinas 4, Airija.

“Google Analytics” naudoja vadinamuosius slapukus. Tai jūsų kompiuteryje saugomi tekstiniai failai, kurie leidžia analizuoti, kaip naudojatės svetaine. Slapukų generuojama informacija apie jūsų naudojimąsi šia svetaine paprastai perduodama į “Google” serverį JAV ir ten saugoma.

“Google Analytics” slapukų saugojimas ir šio analizės įrankio naudojimas grindžiamas DSGVO 6 straipsnio 1 dalies f punktu. Svetainės operatorius turi teisėtą interesą analizuoti naudotojų elgseną, kad galėtų optimizuoti savo svetainę ir reklamą. Jei prašoma atitinkamo sutikimo (pvz., sutikimo saugoti slapukus), duomenys tvarkomi tik pagal DSGVO 6 straipsnio 1 dalies a punktą; sutikimą galima bet kada atšaukti.

IP anonimizavimas

Šioje svetainėje įjungėme IP anonimizavimo funkciją. Tai reiškia, kad “Google” sutrumpina jūsų IP adresą Europos Sąjungos valstybėse narėse arba kitose Europos ekonominės erdvės susitarimo susitariančiosiose valstybėse ir tik tada jį perduoda į Jungtines Amerikos Valstijas. Tik išimtiniais atvejais visas IP adresas bus perduodamas į “Google” serverį JAV ir ten sutrumpinamas. Šios svetainės operatoriaus vardu “Google” naudos šią informaciją, kad įvertintų, kaip naudojatės svetaine, rengtų svetainių operatoriams svetainių veiklos ataskaitas ir teiktų kitas su svetainės veikla ir interneto naudojimu susijusias paslaugas svetainės operatoriui. Jūsų naršyklės perduotas IP adresas, kuris yra “Google Analytics” dalis, nebus sujungtas su kitais “Google” duomenimis.

Naršyklės papildinys

Galite atsisakyti naudoti slapukus pasirinkdami atitinkamus naršyklės nustatymus, tačiau atkreipkite dėmesį, kad tokiu atveju gali būti, jog negalėsite naudotis visomis šios svetainės funkcijomis. Be to, galite neleisti “Google” rinkti slapukų generuojamų duomenų, susijusių su jūsų naudojimusi svetaine (įskaitant jūsų IP adresą), taip pat neleisti, kad “Google” tvarkytų šiuos duomenis, atsisiųsdami ir įdiegdami naršyklės įskiepį, kurį galima rasti pagal šią nuorodą: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Prieštaravimas dėl duomenų rinkimo

Galite neleisti, kad “Google Analytics” rinktų jūsų duomenis, spustelėję šią nuorodą. Bus nustatytas atsisakymo slapukas, kuris neleis rinkti jūsų duomenų ateityje lankantis šioje svetainėje: Deaktyvuokite “Google Analytics”.

Daugiau informacijos apie tai, kaip “Google Analytics” tvarko naudotojo duomenis, rasite “Google” privatumo politikoje: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Užsakymų apdorojimas

Su “Google” esame sudarę užsakymų tvarkymo sutartį ir, naudodami “Google Analytics”, visiškai laikomės griežtų Vokietijos duomenų apsaugos institucijų reikalavimų.

Laikymo laikotarpis

“Google” saugomi naudotojo ir įvykio lygmens duomenys, susiję su slapukais, naudotojo ID (pvz., naudotojo ID) arba reklamos ID (pvz., “DoubleClick” slapukais, “Android” reklamos ID), yra anonimizuojami arba ištrinami po 14 mėnesių. Išsamią informaciją rasite šioje nuorodoje: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de.

“Google AdSense
Šioje svetainėje naudojama “Google AdSense” – skelbimų integravimo paslauga. Teikėjas yra “Google Ireland Limited” (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublinas 4, Airija.

“Google AdSense” naudoja “slapukus”, t. y. į jūsų kompiuterį įrašomus tekstinius failus, kurie padeda svetainei analizuoti, kaip naudotojai naudojasi svetaine. “Google AdSense” taip pat naudoja vadinamuosius žiniatinklio švyturėlius (nematomą grafiką). Naudojant šiuos žiniatinklio švyturėlius galima analizuoti tokią informaciją, kaip lankytojų srautas šiuose puslapiuose.

Slapukų ir žiniatinklio švyturių generuojamą informaciją apie jūsų naudojimąsi šia svetaine (įskaitant jūsų IP adresą) ir reklamos formatų pateikimą “Google” perduoda ir saugo JAV esančiuose serveriuose. Šią informaciją “Google” gali perduoti “Google” sutartiniams partneriams. Tačiau “Google” nesujungs jūsų IP adreso su kitais jūsų išsaugotais duomenimis.

“AdSense” slapukų saugojimas grindžiamas DSGVO 6 straipsnio 1 dalies f punktu. Svetainės operatorius turi teisėtą interesą analizuoti naudotojų elgseną, kad galėtų optimizuoti savo interneto pasiūlą ir reklamą.

Galite atsisakyti naudoti slapukus pasirinkdami atitinkamus naršyklės nustatymus, tačiau atkreipkite dėmesį, kad tokiu atveju gali būti, jog negalėsite naudotis visomis šios svetainės funkcijomis. Naudodamiesi šia svetaine sutinkate, kad “Google” tvarkytų jūsų duomenis pirmiau nurodytu būdu ir tikslais.

“Google Analytics” pakartotinė rinkodara
Šioje svetainėje naudojamos “Google Analytics” pakartotinės rinkodaros funkcijos kartu su “Google Ads” ir “Google DoubleClick” kryžminėmis funkcijomis. Teikėjas yra “Google Ireland Limited” (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublinas 4, Airija.

Ši funkcija leidžia susieti reklamos tikslines grupes, sukurtas naudojant “Google Analytics Remarketing”, su “Google Ads” ir “Google DoubleClick” kryžminėmis funkcijomis. Tokiu būdu personalizuoti, interesais pagrįsti reklaminiai pranešimai, kurie buvo pritaikyti jums pagal jūsų ankstesnį naudojimą ir naršymo elgseną viename galutiniame įrenginyje (pvz., mobiliajame telefone), gali būti rodomi ir kitame jūsų galutiniame įrenginyje (pvz., planšetiniame ar asmeniniame kompiuteryje).

Jei davėte sutikimą, “Google” šiuo tikslu susies jūsų naršymo internete ir programėlėse istoriją su jūsų “Google” paskyra. Tai leidžia rodyti tuos pačius asmeninius reklaminius pranešimus visuose įrenginiuose, kuriuose esate prisijungę prie savo “Google” paskyros.

Šiai funkcijai palaikyti “Google Analytics” renka “Google” autentifikuotus naudotojo ID, kurie laikinai susiejami su mūsų “Google Analytics” duomenimis, kad būtų galima apibrėžti ir sukurti auditorijas, skirtas reklamos nukreipimui į įvairius įrenginius.

Galite visam laikui atsisakyti pakartotinės rinkodaros ir (arba) tikslinės reklamos, išjungdami pritaikytą reklamą; sekite šią nuorodą: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Jūsų “Google” paskyroje surinktų duomenų kaupimas grindžiamas tik jūsų sutikimu, kurį galite duoti arba atšaukti “Google” (DSGVO 6 straipsnio 1 dalies a punktas). Jei duomenų rinkimo procesai nesujungiami su jūsų “Google” paskyra (pvz., dėl to, kad neturite “Google” paskyros arba prieštaravote sujungimui), duomenys renkami remiantis DSGVO 6 straipsnio 1 dalies f punktu. Teisėtas interesas atsiranda dėl to, kad svetainės operatorius yra suinteresuotas anonimine svetainės lankytojų analize reklamos tikslais.

Daugiau informacijos ir duomenų apsaugos nuostatų rasite “Google” duomenų apsaugos deklaracijoje adresu: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

“Google” skelbimai ir “Google” konversijų stebėjimas
Šioje svetainėje naudojami “Google” skelbimai. “Google Ads” yra “Google Ireland Limited” (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Airija, internetinės reklamos programa.

Kaip “Google Ads” dalį naudojame vadinamąjį konversijų stebėjimą. Kai spustelėjate “Google” skelbimą, nustatomas konversijų stebėjimo slapukas. Slapukai – tai nedideli tekstiniai failai, kuriuos interneto naršyklė išsaugo naudotojo kompiuteryje. Šie slapukai nustoja galioti po 30 dienų ir nenaudojami asmeninei naudotojo tapatybei nustatyti. Jei naudotojas apsilanko tam tikruose šios svetainės puslapiuose ir slapukas dar nėra pasibaigęs, “Google” ir mes galime atpažinti, kad naudotojas spustelėjo reklamą ir buvo nukreiptas į šį puslapį.

Kiekvienas “Google Ads” klientas gauna skirtingą slapuką. Slapukų negalima sekti “Google Ads” klientų svetainėse. Konversijų slapuku gauta informacija naudojama “Google Ads” klientų, pasirinkusių konversijų stebėjimą, konversijų statistikai kurti. Klientai žino bendrą naudotojų, kurie spustelėjo jų skelbimą ir buvo nukreipti į puslapį, pažymėtą konversijų stebėjimo žyma, skaičių. Tačiau jie negauna jokios informacijos, kuri galėtų būti naudojama asmeniškai identifikuoti naudotojus. Jei nenorite dalyvauti stebėjime, galite nesutikti su tokiu naudojimu lengvai išjungdami “Google” konversijų stebėjimo slapuką savo interneto naršyklės naudotojo nustatymuose. Tuomet nebūsite įtraukti į konversijų stebėjimo statistiką.

“Konversijos slapukų” saugojimas ir šio stebėjimo įrankio naudojimas grindžiamas DSGVO 6 straipsnio 1 dalies f punktu. Svetainės operatorius turi teisėtą interesą analizuoti naudotojų elgseną, kad galėtų optimizuoti savo svetainę ir reklamą. Jei prašoma atitinkamo sutikimo (pvz., sutikimo saugoti slapukus), duomenys tvarkomi tik pagal DSGVO 6 straipsnio 1 dalies a punktą; sutikimą galima bet kada atšaukti.

Daugiau informacijos apie “Google” skelbimus ir “Google” konversijų stebėjimą rasite “Google” privatumo politikoje: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Galite nustatyti naršyklę taip, kad būtumėte informuojami apie slapukų diegimą ir leistumėte juos diegti tik atskirais atvejais, neleistumėte priimti slapukų tam tikrais atvejais arba apskritai ir įjungtumėte automatinį slapukų ištrynimą, kai uždarote naršyklę. Jei išjungsite slapukus, šios svetainės funkcionalumas gali būti ribotas.

7. NAUJIENLAIŠKIS
Naujienlaiškio informacija
Jei norite gauti svetainėje siūlomą naujienlaiškį, prašome jūsų nurodyti el. pašto adresą ir informaciją, kuri leistų mums patikrinti, ar esate nurodyto el. pašto adreso savininkas ir ar sutinkate gauti naujienlaiškį. Jokie kiti duomenys nerenkami arba renkami tik savanoriškai. Šiuos duomenis naudojame tik prašomai informacijai siųsti ir neperduodame jų trečiosioms šalims.

Naujienlaiškio registracijos formoje įvestų duomenų tvarkymas grindžiamas tik jūsų sutikimu (DSGVO 6 straipsnio 1 dalies a punktas). Savo sutikimą saugoti duomenis, el. pašto adresą ir jį naudoti naujienlaiškio siuntimui galite bet kada atšaukti, pvz., naudodami naujienlaiškyje esančią nuorodą “atsisakyti prenumeratos”. Atšaukimas neturi įtakos jau atliktų duomenų tvarkymo operacijų teisėtumui.

Duomenis, kuriuos pateikiate norėdami gauti naujienlaiškį, saugosime mes arba naujienlaiškio paslaugų teikėjas tol, kol atsisakysite naujienlaiškio prenumeratos, o jums atsisakius naujienlaiškio, jie bus ištrinti iš naujienlaiškio platinimo sąrašo. Duomenims, kuriuos saugome kitais tikslais, tai įtakos neturės.

Jums atsisakius naujienlaiškio platinimo sąrašo, jūsų el. pašto adresą mes arba naujienlaiškio paslaugų teikėjas, jei reikia, įrašys į juodąjį sąrašą, kad ateityje nebūtų siunčiami laiškai. Juodojo sąrašo duomenys bus naudojami tik šiuo tikslu ir nebus sujungti su kitais duomenimis. Tai atitinka ir jūsų interesus, ir mūsų interesą laikytis teisinių reikalavimų siunčiant naujienlaiškius (teisėtas interesas pagal DSGVO 6 straipsnio 1 dalies f punktą). Saugojimas juodajame sąraše neribojamas laike. Galite nesutikti su saugojimu, jei jūsų interesai nusveria mūsų teisėtą interesą.

8. įskiepiai ir įrankiai
“YouTube” su išplėstine duomenų apsauga
Šioje svetainėje integruojami vaizdo įrašai iš “YouTube”. Šių puslapių operatorius yra “Google Ireland Limited” (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublinas 4, Airija.

Naudojame “YouTube” išplėstiniu duomenų apsaugos režimu. Pasak “YouTube”, šis režimas reiškia, kad “YouTube” nesaugo jokios informacijos apie šios svetainės lankytojus prieš jiems peržiūrint vaizdo įrašą. Tačiau duomenų perdavimas “YouTube” partneriams nebūtinai yra draudžiamas pagal išplėstinį duomenų apsaugos režimą. Taigi “YouTube” užmezga ryšį su “Google DoubleClick” tinklu nepriklausomai nuo to, ar žiūrite vaizdo įrašą.

Kai tik šioje svetainėje paleidžiate “YouTube” vaizdo įrašą, užmezgamas ryšys su “YouTube” serveriais. Tai “YouTube” serveriui nurodo, kuriuose mūsų puslapiuose lankėtės. Jei esate prisijungę prie “YouTube” paskyros, leidžiate “YouTube” priskirti jūsų naršymo elgseną tiesiogiai jūsų asmeniniam profiliui. To galite išvengti atsijungdami iš “YouTube” paskyros.

Be to, paleidus vaizdo įrašą “YouTube” gali išsaugoti kelis slapukus jūsų galutiniame įrenginyje. Šių slapukų pagalba “YouTube” gali gauti informacijos apie šios svetainės lankytojus. Ši informacija, be kita ko, naudojama vaizdo įrašų statistikai kaupti, naudotojo patirčiai gerinti ir bandymams sukčiauti užkirsti kelią. Slapukai lieka jūsų prietaise, kol juos ištrinate.

Jei reikia, prasidėjus “YouTube” vaizdo įrašui gali būti pradėti tolesni duomenų tvarkymo procesai, kuriems mes neturime jokios įtakos.

“YouTube” naudojama siekiant patraukliai pristatyti mūsų internetinius pasiūlymus. Tai yra teisėtas interesas pagal DSGVO 6 straipsnio 1 dalies f punktą. Jei prašoma atitinkamo sutikimo, duomenys tvarkomi tik remiantis DSGVO 6 straipsnio 1 dalies a punktu; sutikimą galima bet kada atšaukti.

Daugiau informacijos apie “YouTube” duomenų apsaugą rasite privatumo politikoje adresu: https://policies.google.com/privacy?hl=de.